تکیه بیگلربیگی

مقدمه در میان بافت قدیم شهر کرمانشاه، تکیه‌ای تاریخی قرار دارد که به بیگلربیگی شناخته می‌شود. این عمارت باصفا و دلنواز یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه است که به فاصله چند پله شما را از بحبوحه و شلوغی بازار جدا کرده و آرامش و صمیمیت بناهای و خانه‌ های قدیمی را نثارتان […]

ادامه مطلب