نقش برجسته گودرز دوم یکی دیگر از آثار محوطه تاریخی بیستون است که داستان پیروزی گودرز در صحنه ی نبرد را روایت می کند.

 

موقعیت نقش برجسته گودرز

پایین تر از کتیبه داریوش و در قسمت شرقی نقش برجسته مهرداد دوم بر روی همان صخره، نقش برجسته ای به طول ۵/۴۴ و ۳/۱ متر به دستور گودرز دوم و به تقلید از داریوش نقر شده که هنوز هم می‌توان تصویری نه چندان واضح از یک صحنه نبرد را در آن مشاهده کرد. به دلایل نارضایتی اشراف و بزرگان اشکانی از پادشاهی گودرز در سال ۴۹ میلادی، سفرایی نزد کلودیوس، قیصر روم فرستاده شد تا مهرداد نوه فرهاد چهارم پادشاه سابق اشکانی که در روم بزرگ شده بود، با حمایت امپراطوری روم برای انتخاب پادشاهی روانه سرزمین پارت کنند.

نقش برجسته گودرز سوار بر اسب
گودرز شاه سوار بر اسب

 

داستان نقش برجسته

گودرز دوم کوشید تا مهرداد را در مرز شمال غربی امپراتوری به دام اندازد. نبرد نهایی در کنار کوه «سنبلوس» اتفاق افتاد و مهرداد و سپاهیانش در سال ۴۹ میلادی شکست خوردند. این اثر نشانگر سه سلحشور زره پوش است، شاه در میانه تصویر در حالی که توسط «نیکه» (رب النوع پیروزی) تاجی بر سرش گذاشته می شود، با نیزه ای پهن به مهرداد رقیب خویش و مدعی تاج و تخت اشکانی حمله می کند.

مهرداد با این حمله از اسب سرنگون شده است. پشت سر گودرز ملازم وی سوار بر اسب و با نیزه ای در دست در حالیکه رو به جلو خیز برداشته دیده می شود و در قسمت پایین نیز سوار دیگری با یال و کوپال حجاری شده است . این اثر تاریخی دارای کتیبه ای به خط و زبان یونانی است که در آن گودرز با عنوان «شاه شاهان پسر گیو» و مهرداد فقط با عنوان «مهرداد پارسی» معرفی شده اند. درواقع این نقش برجسته صحنه پیروزی گودرز را نشان می‌دهد.

این اثر در تاریخ ۱۲/۱۹/۱۳۸۰ به شماره ۴۸۸۱ به ثبت ملی رسیده است .

 

تصویر نقش برجسته گودرز در بیستون
صحنه پیروزی گودرز بر مهرداد پارسی