خانه خدیوی از خانه های تاریخی داخل شهر کرمانشاه است که در طول عمرش چندین کاربری از جمله ساختمان رادیو کرمانشاه و مدرسه داشته است. امروز همراه ژکوند باشید تا با این خانه ی تاریخی آشنا شوید.

بافت قدیمی شهر کرمانشاه در اواخر دوره ی زندیه و اوایل دوره ی قاجار شکل گرفته است. اما خانه ای که امروز با آن آشنا می شویم، در اوایل دوره ی پهلوی ساخته شده است. خانه خدیوی در خیابان معلم شرقی یا همان شاه بختی سابق قرار دارد. این خانه در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی توسط امامعلی خدیوی ساخته شده است. تاثیر معماری غربی را به طور واضح، یعنی برون گرا بودن بنا، در نگاه اول می توانیم ببینیم.

 

معماری خانه تاریخی خدیوی کرمانشاه
معماری زیبای خانه خدیوی

 

موقعیت خانه خدیوی

این خانه ی زیبا دو ورودی دارد، یکی از آنها در خیابان معلم شرقی قرار دارد و دیگری در جوار هتل بیستون کرمانشاه می باشد. از ورودی خیابان می توانید مستقیم وارد خانه شوید، اما از ورودی کوچه ی فلاح، می توانید وارد حیاط زیبای آنجا شوید. در داخل حیاط دو ساختمان می بینید که ساختمان اصلی در قسمت شمالی و در دو طبقه ساخته شده است و از طریق راه پله ی داخل حیاط می توان به طبقه ی دوم رفت، در کنار این راه پله چهار ستون سنگی با سر ستون های زیبا وجود دارد، سقف بنا به صورت شیروانی است. ساختمان جنوبی نیز بعدا به بنا اضافه شده است.

 

معماری آجری تراس خانه خدیوی کرمانشاه
معماری آجری بالکن خانه خدیوی

 

تزیینات اصلی بنا در نمای ساختمان مشاهده می شود که با آجر کاری خیلی زیبایی تزیین شده است. این آجر کاری بسیار غنی و با ظرافت خاصی انجام شده است.

از سال ۱۳۳۹ با تاسیس رادیو کردی کرمانشاه تا سال ۱۳۵۳ ، از این ساختمان به عنوان مرکز اصلی رادیو استفاده شده است و به این نام معروف است. این خانه ی زیبا با شماره ی ۲۱۴۷ در تاریخ نهم آبان ماه ۱۳۷۷ به ثبت آثار ملی رسیده است.