غار شکارچیان

مقدمه از ویژگی های خاص استان کرمانشاه، وجود آثار تاریخی دوره های مختلف از ماقبل تاریخ گرفته تا دوره های بعد از اسلام می باشد. بخصوص برای باستان شناسان آثار ماقبل تاریخ از اهمیت فراوانی برخوردار است. محوطه تاریخی بیستون یکی از جذاب ترین و مهم ترین مجموعه های تاریخی است که در ایران وجود […]

ادامه مطلب

سنگ نوشته و نقش برجسته داریوش بزرگ هخامنشی

مقدمه در محوطه تاریخی بیستون و بر روی کوهی مقدس به همین نام که در دوران هخامنشیان به بغستان (جایگاه خدایان) معروف بود و درست روبه روی سراب همیشه جاری بیستون، بر روی صخره ­ای رفیع یادمان تاریخی بی همتایی از داریوش یکم، پرآوازه ­ترین پادشاه هخامنشی به جا مانده که راز آن تا سال […]

ادامه مطلب