معرق کاری

مقدمه صنایع دستی به آن رشته صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده‌های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش های فلسفی ذوق و هنر انسان های هر منطقه با توجه به میراث های قومی آن ساخته و پرداخته می شود. به طور کلی می توان […]

ادامه مطلب

ارغوان بافی

ارغوان بافی در روزگاران گذشته بشر با درهم تنیدن ساقه ها و شاخه های نازک آشنا گردید و این مقدمه ای شد برای بافت انواع سبد. ساخت سبد و ارغوان بافی از جمله صنایع دستی ای بود که به عنوان ابزار زندگی و کار روزمره و نه شیئی زینتی مورد استفاده قرارمی گرفت. روستائیان با استفاده […]

ادامه مطلب

گلیم

  مقدمه استان کرمانشاه را به سبب دارا بودن تمدن و موقعیت جغرافیایی خاص، می‌توان مهد صنایع‌دستی کشور قلمداد نمود. مردم بومی این منطقه از همان ابتدا و با توجه به استعداد، ذوق و مواد اولیه‌ی متنوعی که در اختیار داشتند، در زمینه­ های موردعلاقه و موردنیاز خود، هنرهای دستی زیبایی را می‌آفریدند و این […]

ادامه مطلب

ساخت سازهای سنتی

سازهای سنتی ساخت ساز را می توان به تنهایی مجموعه ای از هنرهای مختلف دانست که به شایستگی فرصت بیان نیافت. هنری از سر ذوق و ظرافت و برخاسته از دل عاشق هنرمندانی که محنت سختی ایام را به جان خریدند. حاصل این هنر نوایی است ملکوتی برخاسته از سر انگشتان هنرمند نوازنده که جان […]

ادامه مطلب

نمد مالی

هنر نمد مالی نمدمالی از صنایع بسیار کهنی به شمار می‌رود که در آن با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت بر روی الیاف پشمی باعث درهم‌تنیده شدن آن‌ها و درنهایت تولید یک محصولی به نام نمد می شود. ماهیت پشم مورد استفاده در نمدمالی و خاصیت الیاف گونه آن، یعنی قابلیت درهم‌تنیده شدن آن […]

ادامه مطلب