جشنواره روغن حیوانی کرمانشاهی

جشنواره ی خوش عطر روغن کرمانشاهی آیا تابحال به یک کارخانه تولید روغن خوراکی رفته اید یا مراحل تولید آن را دیده اید؟ امروز شما را دعوت می کنیم که با ژکوند همراه باشید تا با نحوه تولید روغن حیوانی به روش محلی آشنا شویم. این جشنواره بسیار زیبا در استان کرمانشاه شهرستان صحنه و […]

ادامه مطلب